Zaalbeheer: reservatie

Aanvraagformulier voor reservatie van de zaal.

Gelieve ons voor vragen of beschikbaarheid telefonisch of per mail te contacteren. Vergeet zeker niet het huishoudelijk- en retributie reglement eerst door te nemen. Met deze reservatie keur je de reglementen goed en dien je je aan de annulatievoorwaarden te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra info omtrent het tarief:

 A. Gratis:

 • het stadsbestuur zelf;
 • het Sociaal Huis;
 • verzelfstandigde agentschappen verbonden aan de stad;
 • stedelijke adviesraden;
 • bewonersgroepen in het kader van hun gebiedsgerichte werking;
 • scholen gelegen op het grondgebied van de stad binnen het kader van hun schoolse werking.
 • activiteiten i.v.m. ondernemerschap op het Hombeeks Plateau
 • verenigingen in het beheer van de Hombeekse parochie

B. Verminderd tarief:

 • Mechelse verenigingen en organisaties;
 • activiteiten zonder een winstgevend karakter georganiseerd door Mechelse vzw’s of organisaties;
 • de politieke partijen;
 • benefietactiviteiten: 

 C. Marktconform tarief:

 • niet-Mechelse verenigingen en organisaties;
 • activiteiten met een winstgevend karakter georganiseerd door vzw’s of organisaties;
 • particulieren.

Aanvrager

Effectieve gebruiker - wordt gebruikt voor facturatie

Bepaal uw tarief *

Locatie

Dorpshuis Hombeek
De Kettinghe in Heffen *
Wijkhuis Mechelen Zuid *
Dorpshuis Muizen *
Dorpshuis Walem *
Dorpshuis Leest *

Reservatie

Eigen sleutel of code van de locatie? *
Wanneer wil je de locatie gebruiken?
Volledige dag of dagdelen?

Goedkeuring

Ben je vrijgesteld van de btw? *

Praktische afspraken

Toegang

Jouw aanvraag wordt nagekeken en is pas definitief nadat je van de Dienst Zaalbeheer een goedkeuring hebt ontvangen.

Er zal ook een verplicht plaatsbezoek plaatsvinden waar u onder meer informatie krijgt over de zaal, de bestelling van de drank bij dorpshuis Hombeek en De Kettinghe, en de schoonmaak.

Ongeveer een week voor jouw evenement ontvangt je nog een mail met de instructies voor de codes en eventuele sleutel. De toegangscode is enkel geldig tijdens het huurmoment.