sint-romboutstorencaikonproducties_toerisme_mechelen-615.jpg

Premie aanvraag Groendakdot

Waarvoor wordt de premie verleend?

De premie wordt verleend voor het aanleggen van een extensief groendak op een woning of een ander gebouw op het grondgebied van de Stad Mechelen.

De premie bedraagt maximum 31,00 euro per m² groendak dat wordt aangelegd. Een intensief groendak of daktuin komt niet in aanmerking voor de premie. Indien de kosten (inclusief BTW) voor de aanleg minder dan 31,00 euro per m² bedragen, wordt het bedrag van de premie verminderd tot de werkelijke kostprijs.

Welke regelgeving is van toepassing op dit formulier?

Het reglement “houdende het verlenen van een premie voor het aanleggen van groendaken” is van toepassing. Dit reglement is beschikbaar bij de dienst duurzame ontwikkeling en energie of op de website.

Wanneer en waar moet het formulier worden ingediend?

Dien de premieaanvraag in ten vroegste 2 maanden voor de aanleg en ten laatste 3 maanden na de aanleg van het groendak bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Als de premieaanvraag gebeurd is voor de plaatsing van het groendak, dan dient de aanvrager de dienst duurzame ontwikkeling en energie telefonisch of via mail op de hoogte te brengen van de installatiedatum van het groendak.

Waar vindt u meer informatie over groendaken?

De betalende brochure “extensieve groendaken” kan u bestellen bij de Vlaamse gemeenschap tel. 02 553 80 15 of downloaden op de website. 

Wat gebeurt er verder met dit formulier?

Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de dienst duurzame ontwikkeling en energie over de toekenning van de premie. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Na de administratieve goedkeuring ontvangt de aanvrager eveneens een controleformulier tenzij het groendak al geplaatst is.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens 1
Bent u de rekeninghouder? *
Adresgegevens 2
Bent u eigenaar van het gebouw? *
Verschilt het adres van het gebouw met het adres van de aanvrager? *
Adresgegevens van het gebouw waarop het groendak wordt geplaatst.

Gegevens over het groendak

Hellingsgraad van het groendak *
Is de draagkracht van het dak nagekeken? *
Het groendak bestaat uit: *
De vegetatielaag bestaat uit:
De drainage van het groendak zal aflopen naar: *

Plaatsing van het groendak

Wie plaatst het groendak? *